COVID-19

Αγαπητοί μας επισκέπτες,
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους επισκέπτες μας και το προσωπικό μας, στο Metropol Hotel Larissa, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις αναφορικά με τον Covid-19. Η ασφάλεια, παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα.
Όλο αυτό το διάστημα, στο οποίο παραμέναμε σε αναμονή να σας υποδεχτούμε ξανά, μελετήσαμε όλους τους τρόπους διασφάλισης της υγιεινής στο χώρο του ξενοδοχείου μας.
Με συνεργασία και θετική σκέψη είμαστε σε θέση να σας υποδεχθούμε ξανά!
Ενημερώνουμε τους αγαπητούς μας πελάτες για το άνοιγμα του Ξενοδοχείου Metropol στη Λάρισα, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Τουρισμού, στους χώρους του.

Η επανεκκίνηση του ξενοδοχείου μας θα πραγματοποιηθεί με τις παρακάτω προσαρμογές:

1. Καθαρισμός-Απολύμανση
Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).
Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα,κομβία ανελκυστήρων)
Εντατικοποίηση καθαρισμού και απολύμανσης στα φίλτρα του εξαερισμού και κλιματισμού
Φυσικός και εντατικός αερισμός χώρων.
Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου
Τακτικότερος καθαρισμός και απολύμανση τουαλετών (και εξοπλισμού αυτής) πελατών και προσωπικού, με κατάλληλα χημικά.
Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών,κλινοσκεπασμάτων). Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης, όπως μενού, περιοδικά κλπ
Σήμανση με στόχο την πληροφόρηση του πελάτη για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο
Τοποθέτηση ατομικών αντισηπτικών υγρών (63-70% αλκοόλη) σε κάθε δωμάτιο ή συσκευής αντισηψίας
Απολύμανση των keycards και κλειδιών – τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση

2. Τήρηση Αποστάσεων
Σήμανση για τήρηση αποστάσεων σε εστιατόρια, μπαρ και λοιπους κοινόχρηστους χώρους
Παρέχεται ηλεκτρονική πληροφόρηση για την ομαλή ροή των επισκεπτών στους κοινόχρηστους χώρους με τις οριζόμενες αποστάσεις των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

3. Ατομική Υγιεινή και Υγεία

Εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού στα προληπτικά μέτρα, την ατομική υγιεινή, την χρήση των ΜΑΠ και στον νέο τρόπο εργασίας.
Χρήση γαντιών & μάσκας. Συχνή αλλαγή αυτών με εμφανή τρόπο στον επισκέπτη.
Μόνιμη συνεργασία με Φορέα για παροχή υπηρεσιών υγείας.
Dispenser με απολυμαντικό χεριών (63-70% αλκοόλη) τοποθετούνται σε καίρια σημεία για επισκέπτες.
Dispenser με απολυμαντικό χεριών (63-70% αλκοόλη) τοποθετούνται στους εργασιακούς χώρους όλου του προσωπικού.
Εκπαίδευση στην αναγνώριση και διαχείριση κρούσματος Covid-19 βάση Υγεινομικών Πρωτοκόλλων.
Παρέχεται και συνίσταται ανέπαφη αποστολή τιμολογίων & αποδείξεων.

4. Ασφάλεια Τροφίμων
Παραλαβή εμπορευμάτων από το προσωπικό με χρήση Μ.Α.Π.
Καθαρισμός και απολύμανση σε όλο τον εξοπλισμό κουζίνας, εστιατορίου και μπαρ.
Διεύρυνση χρονικού διαστήματος που είναι ανοικτά τα εστιατόρια για την εκ περιτροπής προσέλευση των επισκεπτών.
Έλεγχος των αποθηκευμένων τροφίμων για τη διασφάλιση της υγιεινής τους.
Πιστοποίηση HACCP

5. Συμμόρφωση στις οδηγίες των αρμόδιων φορέων
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων καθώς και των Υγεινομικών Πρωτοκόλλων.

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση του καταλύματος τηρούμε αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα,εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μετις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκτων υστέρων.
Δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες μας ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.